ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 4η Αυγούστου του δις χιλιοστού δεκάτου εβδόμου (2017) έτους ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00 π.μ. και στην οδό Αλκαμένους 3 στο Περιστέρι όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ALOUETTE ) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε νόμιμη συνεδρίαση του. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: • Ποθητός …

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ALOUETTE) σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ALOUETTE), καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00, …

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑKΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πρόσκληση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ALOUETTE), σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ALOUETTE), καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλκαμένους …

Read More